Заява про ознайомлення з матеріалами справи

До _____________ районного суду

м. Одеси

судді __________

 

 

   Петренко Василя Васильовича,

   мешкає Одеса вул. імені Центра  

 юридичної допомоги «Захист», буд. 44

 Індекс  65000

  т. 050 631 07 12 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу Вас надати можливість ознайомитись із (цивільною, адміністративною справою, справою про адміністративне правопорушення, матеріалами кримінального провадження) № _____________ (провадження №______________) щодо _____(ПІБ) ________ та видати копію рішення (ухвали, постанови, вироку) суду.

Справа слухалась у __________ році.

 

 

 

 

«   »___________ 20    р.                                  Петренко В.В.

 

 

 

 

 

Если Вы читаете данный документ возможно , что Вы нуждаетесь в услугах адвоката . Центр юридической помощи «Защита» поможет  Вам в решении проблем, подготовке документов правового характера.  т. 050 631 07 12, 063 455 81 62, 098 509 51 75

Comments