До _____________ районного суду м. Одеси

Судді _________ 

Петренко Василя Васильовича, мешкає Одеса вул. імені Центра Юридичної допомоги «Захист», буд. 44

Індекс  65000 Т. 050 631 07 12

 цив/справа № 000/0000/14-ц.

 

 ЗАЯВА

 

 Прошу цивільну справу за позовом Петренко Василя Васильовича до Петренко Ольги Іванівни про розірвання шлюбу залишити без розгляду

 

 

«   »___________ 20    р.                                  Петренко В.В.