До _____________ районного суду

м. Одеси

 

 

   Петренко Василя Васильовича,

   мешкає Одеса вул. імені Центра  

 юридичної допомоги «Захист», буд. 44

 Індекс  65000

  т. 050 631 07 12

 

 

 

справа № 000/0000/ 00-ц.

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу Вас видати копію рішення по  цивільній справі №_____ від « »_______ року (провадження №_______) за позовом ________________ до _____________ про_____________.

Справа слухалась у ___ році.

 

 

 

 

«   »___________ 20    р.                                  Петренко В.В.

 

 

 

 

 

Если Вы читаете данный документ возможно , что Вы нуждаетесь в услугах адвоката . Центр юридической помощи «Защита» поможет  Вам в решении проблем, подготовке документов правового характера. т. 050 631 07 12, 063 455 81 62, 098 509 51 75